Управління Державної служби якості освіти проаналізувало якість шкільних сайтів у Житомирській області

Переважна більшість закладів освіти в Житомирській області має власні сайти. Хоча необхідність їх створення й не регламентовано жодним законодавчим актом, проте вже традиційно встановлено, що інформаційно наповнюватись суспільно значущою для всіх учасників освітнього процесу інформацією сайти повинні відповідно до вимог чинного законодавства та статутів закладів освіти.

Так, відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про їхню діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на їхніх вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах їхніх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів.

Проте відсутність захисту (як правового, так і технічного) інформації, яку розміщують на сайтах закладів освіти, неконтрольоване її поширення наражає на небезпеку всіх учасників освітнього процесу. Це, в свою чергу, впливає на кібербезпеку та права людини, особливо це стосується права на приватність, що, зокрема, гарантовано статтею 32 Конституції України.

Тому з метою виявлення проблем небезпечного поширення інформації особистого характеру (персональних даних) на сайтах закладів загальної середньої освіти та встановлення рівня дотримання закладами освіти вимог ст. 30 Закону України «Про освіту» протягом березня-квітня 2020 року управлінням Державної служби якості освіти у Житомирській області було проведено вивчення 474 сайтів закладів повної загальної середньої освіти Житомирської області. Географічний масштаб охоплення склав 3 міста, 21 район і 49 об’єднаних територіальних громад Житомирщини.

З-поміж проаналізованих 474 сайтів закладів освіти 33 (7%) – це сайти закладів освіти в містах, 149 (31%) –в районах і 292 (62%) – сайти закладів освіти в ОТГ.

В результаті вивчення було встановлено, що 86 закладів повної загальної середньої освіти власних сайтів не мають, проте 80 з них розміщують інформацію про свою діяльність на сайтах своїх засновників.

Майже кожен четвертий сайт закладу освіти створений на платформі E-school , кожен шостий - на ресурсах Google, кожен сьомий – на Wix, кожен девятий – на платформі Ucoz. 12% закладів освіти вдались до можливостей платформ Klasna ocinka та School champion.

Вдалось з’ясувати, що майже 7 з 10 закладів освіти отримали доменне ім’я та хостинг разом, безкоштовно створивши сайти на обраних платформах. Майже 9 з 10 закладів освіти мають незахищене з’єднання.

Прикро, але спеціальної нормативної бази щодо розробки й підтримки роботи сайту не ідентифіковано на жодному дослідженому сайті. Вочевидь, використовуються правила щодо сайту, затверджені внутрішніми інструкціями закладу освіти.

Дотримання вимог статті 30 Закону України «Про освіту»

В результаті вивчення рівня дотримання закладами освіти статті 30 Закону України «Про освіту» було встановлено, що найбільш охоче заклади оприлюднюють відомості про заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (432 заклади), ліцензований обсяг та фактичну кількість здобувачів (431 заклад), мову освітнього процесу (430), структуру та органи управління (425 закладів), територію обслуговування (422), статути (419), освітні програми (418 закладів), правила прийому (409) та правила поведінки учасників освітнього процесу (401).

Посередньо закладами висвітлюється інформація щодо кошторисів (81% закладів), річних звітів (78%), матеріально-технічного забезпечення (77%), умов доступності для навчання осіб з особливими потребами (76%) та фінансових звітів (74%).

Інформація про вакантні посади, порядок і умови проведення конкурсів на їх заміщення; товари, роботи і послуги, отримані закладами в якості благодійної допомоги, а також додаткові освітні послуги розміщена на сайтах частково. Рівень її висвітлення складає 69%, 63% і 51% відповідно.

Невиконання статті 30 Закону Україну «Про освіту»

Є серед закладів повної загальної середньої освіти й повністю інформаційно закриті для суспільства. Так, зокрема, 33 заклади (7%) не формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та не оприлюднюють таку інформацію в будь-який можливий спосіб, порушуючи цим вимоги статті 30 Закону України «Про освіту».

Варто пам’ятати, що пункт 13 статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту» відносить порушення вимог статті 30 Закону України «Про освіту» до підстав для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти його засновником.

Захист персональних даних

У звіті ЮНІСЕФ «Діти в цифровому світі» рекомендовано навчати дітей, як потрібно «контролювати їхні налаштування конфіденційності, щоб захистити їхню особисту інформацію – ім’я, дату народження, адресу, друзів, сім’ю, школу й особисті фотографії – і зрозуміти небезпеку, яка з’являється у разі крадіжки особистих даних». Тому заклади освіти першочергово мають слідувати вище зазначеним рекомендаціям, одночасно дотримуючись вимог статті 10 Закону України «Про охорону дитинства», в якій зазначено, що «розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй шкоду, без згоди законного представника дитини забороняється».

В процесі ж вивчення сайтів закладів освіти зафіксовано, що 89% з них не мають інформації про захист персональних даних і повагу до приватності учнів і вчителів.

86% сайтів закладів містять у відкритому доступі різноманітні комбінації персональних даних дітей: кожен четвертий сайт містить фото та зазначення прізвища, імені й по батькові дитини, кожен сьомий - фото дитини та зазначення класу, кожен одинадцятий – прізвище, імя, дату народження та клас. Як показує практика, найчастіше оприлюднюються персональні дані учнів-переможців предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, випускників, медалістів та дітей, зарахованих до 1 класу. При цьому дозвіл на фото- та відео зйомку учнів присутній лише на 3% сайтів. А це пряме порушення статті 307 Цивільного кодексу України та статті 7 Закону України «Про захист персональних даних».

Зворотній зв’язок

Інформацію про особу, відповідальну за створення й наповнення сайту закладу освіти, не ідентифіковано на 431 сайті (91%). При цьому на 5% сайтів вказано прізвище та ініціали відповідальної особи, на 3% сайтів – посаду (заступник директора, вчитель інформатики, секретар) та прізвище з ініціалами, майже 1% сайтів містять переадресацію на сторінки компаній-розробників.

Водночас, 98% сайтів позбавлені інформації про те, куди чи до кого можна звернутись для видалення персональних даних дитини з сайту.

Електронний журнал

Електронний журнал ідентифіковано на 12% сайтів, з них 1% передбачає можливість перегляду картини успішності учнів безпарольно. Нагадаємо, що у додатку до Наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 р. про орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи зазначено, що «результати оцінювання навчальних досягнень учнів є конфіденційною інформацією, доступною лише для дитини та її батьків (або осіб, що їх замінюють)». Тому відсутність необхідного рівня захисту класних електронних журналів є також порушенням чинного законодавства.

Безпека в інтернеті

У Рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи «поважати, захищати та реалізовувати права дитини в цифровому просторі» підкреслена необхідність сприяти розвитку цифрової (медіа- та інформаційної) грамотності. І роль закладів освіти полягає у розвитку в учасників освітнього процесу компетенції «бути розумно включеними в цифрове середовище та мати стійкість до пов’язаних з цим ризиків».

Під час аналізу сайтів закладів освіти виявлено, що інформація про захист даних та повідомлення про безпеку в Інтернеті відсутня на 422 (89%) сайтах, наявна - на 52 (11%).

Реклама

На 35% сайтів закладів освіти ускладнено доступ до інформаційного змісту через знижену швидкість роботи цифрових пристроїв у звязку з наявністю реклами. Зокрема, встановлено, що 16% сайтів містять контекстну рекламу, 11% сайтів - попандер-рекламу (спливаючу реклама, яку неможливо закрити протягом деякого часу), 8% - рекламу, що відкривається в нових вікнах браузера. Припускаємо, що наявність цієї реклами можна пов’язати з платформами, які використали заклади для створення своїх сайтів.

Оновлення сайтів

Серед 474 сайтів закладів освіти ідентифіковано 27 (5,7%) сайтів, які не оновлюються рік і більше, але зміст їх залишається доступним. Кожен четвертий з цих сайтів містить посилання на новий сайт закладу.

Посилання на сторінки в соціальних мережах

22% сайтів містять посилання на свої сторінки в соціальних мережах, серед яких найпопулярнішими є посилання на сторінки у Фейсбуці (48 закладів) та Твітері (12 закладів). Подібні практики свідчать не лише про інформаційну відкритість закладів освіти, а й про їхню соціальну активність.

Напрямки, що потребують покращення

Одним із ключових аспектів дослідження стало виявлення найбільш поширених проблем на шляху захисту персональних даних та онлайнової безпеки дітей у закладах освіти і розробка ідей щодо поліпшення ситуації в даному напрямку. Так, зокрема, наразі встановлена нагальна потреба в:

- розробці методичних рекомендацій із застосування норм законодавства щодо захисту прав дитини онлайн та захисту персональних даних у діяльності закладу освіти та в розробці Типового положення про сайт закладу повної загальної середньої освіти з огляду на повагу прав дитини в онлайновому просторі та кібербезпеку;

- системному навчанні дітей правилам безпеки в Інтернеті, захисту персональних даних через розробку методичних посібників, створення інформаційних матеріалів, упровадження курсів онлайн та онлайн;

- застосуванні норм законодавства щодо захисту прав дитини онлайн та захисту персональних даних у діяльності закладу освіти, зокрема на сайтах закладів та їхніх сторінках у соціальних мережах;

- акцентуванні уваги дітей, як творців і розповсюджувачів інформації в цифровому середовищі, на свободі вираження поглядів і законних обмеженнях, зокрема через необхідність дотримання прав інтелектуальної власності і принципів академічної доброчесності;

- забороні публікацій на сайтах закладів освіти фото- та відео дітей без наявних згод на подібні публікації уповноважених осіб;

- розміщенні на сайтах закладів освіти інформації про можливість звернення до дитячого омбудсмена, спеціалістів «гарячих ліній», уповноваженого Верховної Ради з прав людини, уповноваженого Президента України з прав дитини, до правозахисних організацій;

- налагодженні зворотного звязку учасників освітнього процесу із відповідальною за інформаційне наповнення сайту особою;

- застосуванні закладами освіти ліцензійного програмного забезпечення.

 

Баннер
Баннер

Лента новостей

сейчас на сайте

Сейчас 486 гостей онлайн

Газета "Эхо" ("Відлуння") © 1989-2024. При використанні матеріалів сайту, посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на http://www.exo.net.ua є обов’язковим.
новости житомира